onderzoek: De basis voor een goed skatepark

Een goed onderzoek is nodig om de juiste keuzes te maken tijdens het totstandkomingsproces. Wij hebben onder andere  ervaring met het doen van onderzoek naar regelgeving en de invloed daarvan. De volgende regelgeving heeft Max uitvoerig geanalyseerd:

 • Gids Proportionaliteit

 • Aanbestedingswet 2012

 • Aanbestedingsreglement Werken 2016

 • Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

 • NEN-EN 14974:2019

 • UAV 1989 en UAV 2012

 • UAV-GC

onderzoek vertalen naar werkwijze

Ons onderzoek vertalen wij naar een concept, dit vormt de basis voor een unieke skatevoorziening. Met zowel kleine als grote budgetten kunnen bijzondere faciliteiten ontwikkeld worden. Belangrijke onderdelen van onze werkwijze zijn:

 • Juridische kennis benutten om een beter resultaat te creëren.

 • Kennis van gebruikers betrekken en benutten gedurende het hele proces.

 • Beschikbare middelen benutten en vergroten.

 • Kennis van ontwerp, bouw en onderhoud integreren in het proces.

 • Kennis van skaten integreren in het proces.

KENNIS COMBINEREN MET DE PRAKTIJK

De masterscriptie van Max is het eerste onderzoek in Nederland dat op een wetenschappelijke wijze de ontwikkeling van skatefaciliteiten beschrijft:

 • "Achieving the best outcome for society in a public procurement process whilst tendering a skatepark. An analysis of legal aspects and best practices.", Universiteit Utrecht, 2014.

Uit dit onderzoek blijkt dat de combinatie van kennis over wetgeving en de wensen van gebruikers essentieel zijn om een goede skatefaciliteit te ontwikkelen. Dit lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dit nauwelijks te gebeuren. Een voorbeeld is het niet benutten van juridische mogelijkheden om meerwaarde te creëren. Skateparken die zelden worden gebruikt zijn helaas het gevolg.  

Er zijn verscheidene onderzoeken naar skatefaciliteiten en openbare ruimte voorhanden. Veel onderzoeken zijn echter uit één specifieke invalshoek geschreven, zoals een architectonische of sociale benadering. Door in het ontwikkelingsproces kennis uit verschillende invalshoeken te benutten wordt meerwaarde gecreëerd, met als concreet resultaat een boeiende buitenruimte in de vorm van een verantwoord en innovatief skatepark. Door inzichten uit wetenschappelijke onderzoek en internationale ontwikkelingen uit de skateboardwereld te combineren kunnen alle mogelijkheden verkend worden. Door regelgeving en jurisprudentie over skateparken te onderzoeken zijn wij op de hoogte van belangrijke juridische implicaties voor ontwikkeling en ingebruikname van skateparken.