skatepark gouda

Thorbeckeveld te Gouda in aanbouw, juni 2014. 

Thorbeckeveld te Gouda in aanbouw, juni 2014. 

In 2010 was een groep skaters benaderd om te adviseren over het te realiseren skatepark aan het Thorbeckeveld in Gouda, Max maakte onderdeel uit van deze groep. Als eerste heeft de gebruikersgroep geadviseerd over het gewenste materiaal van het skatepark. De keuze was beton omdat dit kwalitatief gezien het beste materiaal is om een skatepark van te bouwen. De gebruikersgroep heeft vervolgens een ontwerp gemaakt. Belangrijke aandachtspunten daarbij waren de gewenste obstakels, de hoogtes en afwerking van deze obstakels. Het ontwerp is vervolgens uitgewerkt en gerealiseerd door een ontwikkelaar. Het skatepark is gerealiseerd in juni 2014.