Een skatepark is geen speeltuin

In Nederland is de regelgeving voor skateparken al jaren onveranderd, terwijl de skatepark branche volop in ontwikkeling is. Het gehele realisatieproces - van concept tot en met bouw - heeft zich sterk ontwikkeld in de afgelopen jaren. Inmiddels is ook skateboarden erkend als een Olympische sport. Gaat de wet- en regelgeving met de tijd mee? Naar mijn overtuiging is dit niet het geval.

Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) is een skatepark een speeltoestel. Waarom dit juridisch gezien zo is gedefinieerd, is niet te achterhalen. Het verschil tussen sporttoestellen en speeltoestellen is echter wel benoemd en terloops wordt gesteld dat een skatepark onder de noemer van speeltoestellen valt. Enige toelichting of informatie anderszins ontbreekt. Het genoemde Warenwetbesluit wekt sterk de indruk dat skateparken bij gebrek aan kennis en inzicht als speeltoestellen worden opgevat. Dit valt wellicht te verklaren uit het gegeven dat skatepark obstakels in de jaren negentig van de vorige eeuw voornamelijk werden aangeleverd door leveranciers van speeltoestellen bedoeld voor speeltuinen. Deze skatepark obstakels werden vaak op een identieke wijze als speeltoestellen geplaatst in de openbare ruimte.

Los toestel geplaatst op asfalt ondergrond in Utrecht.

Los toestel geplaatst op asfalt ondergrond in Utrecht.

Vandaag de dag zijn skateparken echter iets totaal anders dan een verzameling van losse objecten. Een skatepark is als het ware een landschap van beton, een uitgebalanceerd geheel van organische vormen. Het skatepark wordt noodzakelijkerwijs op locatie gebouwd. Obstakels van beton worden ter plaatse gerealiseerd, er is geen sprake van een " toestel" dat geplaatst wordt.

Skaten is een sport die veel en langdurige oefening, motivatie en inspanning vergt om zodoende een truuk perfect te kunnen uitvoeren. Kijk je naar een skater, dan zie je nadrukkelijk de overeenkomst met een atleet die aan het trainen is, niet een kind dat aan het spelen is. Een skatepark moet daarom gezien worden als een sportterrein, niet als speeltuin.

Skatepark Nunspeet: een landschap van beton obstakels. 

Skatepark Nunspeet: een landschap van beton obstakels. 

De eisen die aan het skatepark van vandaag worden gesteld maken duidelijk dat de bestaande regelgeving is verouderd. De Europese Normcommissie voor skateparken werkt op dit moment aan een nieuwe norm, waarin een skatepark wordt beschouwd als sportvoorziening. Daarbij biedt de nieuwe norm veel meer ontwerpvrijheid. Het is de hoogste tijd om skateparken op hun eigen waarde te beoordelen, de tijd van "speeltoestellen" is definitief voorbij. Met de Olympische Spelen van 2020 in het vizier zijn Nederlandse skaters toe aan meer en vooral innovatieve skateparken!

Op Nederlands en Europees niveau werkt men aan regelgeving rond de sport van het skateboarden. Inmiddels heb ik twee keer deelgenomen aan de Commissie die de Europese norm voor skateparken ontwikkelt. Meer weten? Als skatepark adviseur denk ik graag mee.