Wat kunnen we leren van Kopenhagen?

NRC Next, 23 januari 2015: "We bewegen meer, maar zitten het meest". Volgens het artikel zitten Nederlanders teveel: "(...) gezondheidsvoordelen van regelmatig sporten worden voor een gedeelte weer tenietgedaan door het vele zitten".  Een volwassene voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen als hij of zij minstens een half uur per dag op minimaal 5 dagen per week beweegt. Onder de 18 geldt: minstens een uur per dag bewegen. Hoe kan de Nederlander meer gaan bewegen? Een oplossing is de openbare ruimte zo in te richten dat deze stimuleert tot bewegen. Wat biedt deze ruimte dan en bestaan hier voorbeelden van? Voor de publieke ruimte van de toekomst hoef je niet door de tijd te reizen. Slechts op 750 kilometer van Nederland is een stad te vinden waar de publieke ruimte zo wordt ingericht dat deze uitnodigt tot bewegen. De stad Kopenhagen kan als voorloper worden beschouwd, zie bijvoorbeeld het ontwerp van Israel's Plads. In Kopenhagen zijn veel publieke ruimtes te vinden die multifunctioneel zijn zoals dit plein, een basketbalplein en skatefaciliteit gecombineerd. 

De beschrijving van onderstaand filmpje spreekt boekdelen: "Its no surprise that this city has earned itself the title of 'The Happiest City in the world' with the bright happy faces, amazing city vibes and of course the perfect skatespots."